«Internet Fundamentals and Data Analytics Workshop» դասընթաց
Փետրվարի 5-6-ը «Արփինետ» ընկերության աշխատակիցները մասնակցեցին RIPE NCC կազմակերպության կողմից կազմակերպված «Internet Fundamentals and Data Analytics Workshop» դասընթացին։ «Արփինետ»-ի Ցանցային ադմինիստրատոր Գոռ Պողոսյանը դասընթացի մասնակիցներին ներկայացրեց Ripe Atlas-ից օգտվելու մեթոդները։ Ելույթով հանդես եկան նաև RIPE NCC-ի փորձագետներ Վահան Հովսեփյանը, Քրիստիան Տոյշելը և այլք։