Ինչպե՞ս իմանալ համակարգչի ֆիզիկական (MAC) հասցեն

MAC-հասցե (անգլ․ Media Access Control - շրջակայքի կառավարման հասանելիություն, ինչպես նաև Hardware Address)։ Սա եզակի ցուցանիշ է, որը տրվում է ամեն մեկ ցանցային սարքավորմանը։ Որպես կանոն MAC-հասցեն գրանցվում է 6 խումբ երկնիշ նշաններով, որոնք բաժանվում են «-» կամ էլ «։» նշանով։ Այն ունի հետևյալ տեսքը ՝ «00:11:22:33:44:55» կամ «67-78-89-AB-CD-EF»։

քայլ 1
Անհրաժեշտ է միաժամանակ սեղմել 2 կոճակ՝ «COMMAND» և «Пробел» կամ «control» և «Пробел», վերևից աջ մասում կհայտնվի մենյու «Spotlight»:
քայլ 2
Որոնման դաշտում մուտքագրել «Terminal» և ընտրել «Программы» ցանկից։
քայլ 3
Տեսանելի կլինի Ping 1000 բայթ 10 փաթեթներով [ping -s 1000 -t 10 ya.ru] և կորուստների տոկոսային հարաբերությունը:
քայլ 4
4.Հաջորդիվ՝ traceroute-трассировка [traceroute ya.ru]-ն:
քայլ 5
* Ցանցային ինտերֆեյսերի ինֆորմացիա։ [ifconfig]։
* Ցանցային սարքավորման ֆիզիկական (MAC) հասցե։
* Ցանցային քարտի աշխատանքի արագություն։