D-Link DIR 300 / DIR 320 / DIR-620 կարգավորումները

Ապահովության համար խոհրուրդ է տրվում փոխել գործարանային գաղտնաբառը Լռելիությամբ:

Գործարանային գաղտնաբառի փոխում

քայլ 1
Լրացնել «Логин» admin, «Пароль» դաշտը թողնել դատարկ և սեղմել Log In։
քայլ 2
Մուտք գործել ուղղորդիչի ինտերֆեյսի տեխնիկական սպասարկման մաս՝ MAINTENANCE -> Device Administration -> New Password, և դաշտում մուտքագրել նոր գաղտնաբառ:
Confirm Password։ Կրկնել նոր գաղտնաբառը:
Այնուհետև Save Settings։ Կրկին մուտք գործել ուղղորդիչի կարգավորումներ՝ այս անգամ նոր գաղտնաբառով:

Wi-Fi-ի կարգավորում

քայլ 1
Պետք է մուտք գործել «SETUP» բաժինը և «Wireless Setup»-ը: Սեղմել «Manual Wireless Connection Setup» կոճակը:
քայլ 2
1. «Wi-Fi PROTECTED SETUP» բաժնում enable կետից հարկավոր է նշանը հեռացնել, քանի որ ոչ բոլոր անլար սարքերն են ապահովում «Wi-Fi Protected Setup» տեխնոլոգիան:

2. «Wireless Network Name» դաշտում նշել ցանցի անվանումը, օրինակ` «Arpinet-home-network»:
3. «Wireless Channel» ընտրել ցանկացածը:
4. Ընտրել անլար ցանցի ապահովությունը:
5. «Security Mode» ցանկից ընտրել «Enable WPA/WPA2 Wireless Security (enhanced)»․ սա ամենահարմար տարբերակն է:
6. Հաջորդիվ ընտրել «Cipher Type >TKIP»ն։
7. Այնուհետև՝ «PSK/EAP > PSK»։
8. «Network key» դաշտում մուտքագրել ցանկացած 8-ից մինչև 63 թիվ: Այս թվերը անհրաժեշտ է հիշել՝ հետագայում ցանցին միանալու համար:
9. Պահպանել կարգավորումները՝ նշելով «Save Settings»:

Ինտերնետ միացման կարգավորում

Սեղմել «Manual Internet Connection Setup» կոճակը։

Ուղղորդիչի Access Point կարգավորում

Կատարել ուղորդիչի Wi-Fi կարգավորումները՝ մինչ «Access Point Mode» կարգավորելը: Ռեժիմի փոխելուց հետո կարգավորելն անհնար է:

«Access Point Mode-ի»-ի համար պետք է նշել «Enable Access Point Mode և Save Settings»-ը։

Ուղղորդիչի կարգավորում

Կատարել քայլերի հաջորդականությունը՝
1. My Internet Connection is: Russian PPPoE (Dual Access):
2. User Name: «Логин»։
3. Password: Գաղտնաբառ։
4. Confirm Password: Կրկնել գաղտնաբառը։
5. Սեղմել «Clone MAC Address»կոճակը։
6. Միացման ռեժիմը՝ Connect mode select, մշտական միացման համար՝ «Always»:
7. Սեղմել «Save Settings» կոճակը և սպասել մինչ ուղղորդիչը կրկին միանա:
Մյուս բոլոր կարգավորումները պետք է կատարել համակարգչում: Ստեղծել PPPoE/VPN միացում:
Միացումների կարգավորմները կտեսնեք «Կարգավորումներ» բաժնում:

PPPoE կարգավորում՝ ստատիկ IP հասցեի դեպքում

Կատարել քայլերի հաջորդականությունը՝
1. My Internet Connection is: Russian PPPoE (Dual Access):
2. User Name: «Логин»
3. Password: Գաղտնաբառ։
4. Confirm Password: Կրկնել գաղտնաբառը։
5. Սեղմել «Clone MAC Address» կոճակը։
6. Միացման ռեժիմը՝ Connect mode select, «Always»՝ մշտական միացման համար:
7. Ընտրել Static IP։
8. IP Address։ Տրվում է ծառայություն մատուցողի կողմից։
9. Subnet Mask։Տրվում է ծառայություն մատուցողի կողմից։
10. Gateway։ Տրվում է ծառայություն մատուցողի կողմից։
11. Primary DNS Address։ Տրվում է ծառայություն մատուցողի կողմից։
12. Secondary DNS Address։ Տրվում է ծառայություն մատուցողի կողմից։
Սեղմել «Save Settings» կոճակը:

PPtP (VPN) կարգավորում՝ ավտոմատ IP (DHCP) հասցեի դեպքում

My Internet Connection is: Դաշտում ընտրել Russia PPTP Dual Access։
1. Ընտրել Dynamic IP։
2. Սեղմել «Clone MAC Address» կոճակը։
3. Server IP/Name – IP/անուն։
4. PPTP Account ։ Օգտատիրոջ անունը՝ պրովայդերի ցանցում:
5. PPTP Password։ Գաղտնաբառ պրովայդերի ցանց մուտք գործելու համար:
6. PPTP Retype Password։ Կրկնել գաղտնաբառը։
7. MTU։ Լրացնել դաշտը՝ 1372։
8. Connect mode select։ Միացման ռեժիմը։
Ընտրել «Always»՝ մշտական միացման համար։
Պահպանել կարգավորումները՝ սեղմելով «Save Settings»։

PPtP (VPN) կարգավորում՝ ստատիկ IP հասցեի դեպքում

My Internet Connection is: Դաշտում ընտրել Russia PPTP Dual Access.
1. Ընտրել միացում ստատիկ հասցեով տրված պրովայդերի կողմից Static IP։
2. Subnet Mask։ Տրվում է ծառայություն մատուցողի կողմից։
3. Gateway - Տրվում է ծառայություն մատուցողի կողմից։
4. DNS։ Տրվում է ծառայություն մատուցողի կողմից:
5. MAC Address։ Սեղմել «Clone MAC Address» կոճակը:
6. Server IP/Name։ Ծառայություն մատուցողի սերվերի անունը։
7. PPTP Account։ Օգտատիրոջ անունը՝ պրովայդերի ցանցում:
8. PPTP Password։ Գաղտնաբառ պրովայդերի ցանց մուտք գործելու համար:
9. PPTP Retype Password։ Կրկնել գաղտնաբառը:
10. MTU։ Լրացնել դաշտը՝ 1372:
11. Connect mode select։ Միացման ռեժիմը:
Ընտրել «Always»՝ մշտական միացման համար: Պահպանել կարգավորումները՝ սեղմելով «Save Settings»։

NAT կարգավորում՝ ավտոմատ IP (DHCP) հասցեի դեպքում

My Internet Connection is: Դաշտում ընտրել «Russia PPTP Dual Access».
Պահպանել կարգավորումները՝ սեղմելով «Save Settings»։

Ինտերնետ միացման ստուգում