VPN կարգավորումներ Windows XP համակարգի համար

Կարող եք ինքնուրույն կատարել ցանցային կարգավորումներ՝ հետևելով հրահանգներին:

քայլ 1
Windows xp կարգավորումները սկսելու համար պետք է մուտք գործել Пуск/Start մենյու և սեղմել Панель управления/Control Panel-ը:
Շարունակելով գործողությունները՝ տեսանելի կլինի Мастер новых подключений պատուհանը, սեղմել «Далее» սեղմակը և «Типа сетевого подключения»-ը, ընտրել «Подключить к сети на рабочем месте»-ը, որից հետո սեղմել «Далее»:
քայլ 2
Հաջորդ պատուհանում ընտրել « Подключение к виртуальной частной сети» հրամանը և սեղմել «Далее»:
քայլ 3
Մուտքագրել ծառայություն մատուցող ընկերության (օրինակ՝ «ARPINET») անվանումը և սեղմել «Далее»::
քայլ 4
Մուտքագրել VPN սերվերի հասցեն և սեղմել «Далее»:
քայլ 5
Կրկին սեղմել «Далее»:
քայլ 6
Կբացվի պատուհան «Подключение» և տեսանելի կլինի «ARPINET»-ը:
քայլ 7
Շարունակել, սեղմել «Дополнительно», որից հետո «Безопастность» և նշված «Требуется шифрование данных»-ը: